searchSymbol
hero

Integritetspolitik

Din integritet er vigtig for os, og vi vil altid være åbne omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger, så du kan føle dig tryg ved at afgive dine oplysninger til os. I denne integritetspolitik kan du finde informationer om, hvordan Astrid Lindgrens Verden og Astrid Lindgrens Näs (“vi”) behandler dine personoplysninger.

Hvem har ansvaret for dine personoplysninger?

Astrid Lindgrens Värld AB (org. nr. 556303–3033) er dataansvarlig for de personoplysninger, som du afgiver til os. Hvis du har nogle spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via en e-mail til dataskydd@astridlindgrensvarld.se

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig og til hvilke formål?

Vi kan indsamle forskellige typer af personoplysninger om dig, blandt andet i forbindelse med at du besøger vores websider, tilmelder dig til vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller arrangementer, bestiller indkvartering eller køber produkter i en af vores webbutikker.

Eksempler på personoplysninger, som vi indsamler om dig ved disse lejligheder, er:

 

Navn

Kontaktoplysninger såsom adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Personnummer

Betalingsoplysninger

Brugerdata (for eksempel hvilke websider du besøger/har besøgt, og hvor på websiderne du klikker/har klikket)

IP-adresse

Korrespondance med os (eksempelvis personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din kontakt til os.)

Nedenfor er angivet vores forskellige formål og information vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med disse.

 

Oplysninger som indsamles for at kunne håndtere kundeserviceopgaver.

Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os f.eks. via e-mail, telefon eller digitale kanaler, herunder sociale medier. I første omgang indsamler vi de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne besvare dit spørgsmål eller håndtere din henvendelse.

 

Kategorier af personoplysninger, som håndteres ved disse lejligheder: navn, personnummer, kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer), reservationsnummer, din korrespondance, oplysninger om købstidspunkt, købssted, eventuel fejl/klage, sundhedsdata (f.eks. allergier og sundhedsmæssige forhold som du selv oplyser om).

 

Retsgrundlag: Interesseafvejning. Behandling sker på grundlag af vores legitime interesse i at kunne opfylde vores og din berettigede interesse i at håndtere kundeserviceopgaver.

 

Oplysninger som indsamles for at kunne håndtere bestillinger/køb.

Når du bestiller indkvartering i Astrid Lindgrens Verden, køber et produkt i en af vores webbutikker eller bestiller en af vores serviceydelser, f.eks. guidede rundture og kurser, indsamler vi personoplysninger fra dig for at kunne gennemføre din bestilling, f.eks. for at kunne håndtere om- og afbestillinger, udsende bestillingsbekræftelser og kommunikation i forbindelse med bestillingen.

 

Kategorier af personoplysninger, som håndteres ved disse lejligheder: navn, personnummer, kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer), betalingshistorik, betalingsoplysninger, kreditoplysninger fra kreditoplysningsvirksomheder, købsinformation (f.eks. hvilken vare der er bestilt, eller om varen skal leveres til en anden adresse).

 

Ved bestilling af indkvartering kan det ske, at én person afgiver personoplysninger om en eller flere andre personer i et rejsefølge. Vi forudsætter, at den person, som afgiver oplysningerne, har samtykke fra samtlige deltagere i rejsefølget til at afgive disse personoplysninger. Hvis bestillingen omfatter børn, indsamler vi oplysninger om børnenes alder baseret på priskategorier.

Retsgrundlag: Kontraktindgåelse. Behandlingen sker med det formål, at vi skal kunne overholde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen.

 

Oplysninger som indsamles for at kunne oprette og administrere “Mine Sider”

Når du køber årskort hos os, kan du vælge at oprette en bruger-ID for at få vist din købshistorik og for selv at kunne forlænge de årskort, som du registrerer. Bruger-ID’et omfatter de personoplysninger, som du har afgivet til os under dit køb, og samles på din personlige indlogningsside “Mine Sider”.

 

Oplysninger som indsamles for at gennemføre og håndtere deltagelse i konkurrencer og/eller arrangementer

Vi indsamler de personoplysninger om deltagerne, som kræves for at kommunikere før og efter deltagelse i en konkurrence eller et arrangement. Kategorier af personoplysninger, som håndteres ved disse lejligheder: navn, kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer), oplysninger afgivet i konkurrencebidrag, oplysninger afgivet ved vurdering af arrangementer.

Retsgrundlag: Retlig forpligtelse. Behandling sker for at opfylde vores og din berettigede interesse i at håndtere din deltagelse i konkurrencer og/eller arrangementer.

 

Oplysninger som indsamles for at kunne opfylde virksomhedens juridiske forpligtelser

Vi håndterer personoplysninger for at kunne opfylde virksomhedens juridiske forpligtelser iht. lovkrav, domme eller myndighedsbeslutninger, f.eks. bogføringsloven eller reglerne om produktansvar og produktsikkerhed. Kategorier af personoplysninger, som håndteres ved disse lejligheder: navn, personnummer, kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer), betalingshistorik, betalingsoplysninger, din korrespondance, oplysninger om købstidspunkt, købssted, eventuelle fejl/klager.

Retsgrundlag: Retlig forpligtelse. Behandlingen sker på grundlag af, hvad der kræves i henhold til loven.

 

Oplysninger som indsamles ved anvendelse af digitale tjenester

Når du anvender et af vores websteder, vores app eller en anden digital tjeneste fra os, indsamler vi oplysninger om din anvendelse af tjenesten. Vi indsamler også oplysninger via målrettede gæste-/kundeundersøgelser. Det gør vi for at skabe grundlag for at vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer. Kategorier af personoplysninger, som håndteres ved disse lejligheder: Alder, køn, hjemstedsby, korrespondance og feedback vedrørende dit besøg, vores tjenester og produkter, købs- og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøgshistorik), tekniske data vedrørende enheder som anvendes (f.eks. IP-adresse), information om hvordan du har interageret med os, dvs. hvordan du har anvendt tjenesten.

Retsgrundlag: Legitim interesse. Behandling sker for at opfylde vores og vores gæsters/kunders berettigede interesse i at vurdere, udvikle og forbedre vores udbud, tjenester, produkter og systemer.

 

Oplysninger som indsamles til markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger for f.eks. at udsende vores nyhedsbreve og tilbud eller informationer om vores kurser, arrangementer, seminarer mv. Kategorier af personoplysninger, som håndteres ved disse lejligheder: navn, alder, køn, kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail og telefonnummer).

Retsgrundlag: Legitim interesse. Behandling sker på grundlag af vores berettigede interesse i at kunne sende direkte markedsføring om, hvad vi har at tilbyde. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit forudgående samtykke. Du kan når som helst tilbagekalde dette samtykke ved at sende en e-mail til dataskydd@astridlindgrensvarld.se. Du kan også altid framelde dig vores mailinglister på vores forskellige websider.

 

 

 

 

 

Hvem kan vi eventuelt dele dine personoplysninger med?

Databehandlere. I de tilfælde hvor det er nødvendigt, for at vi skal kunne tilbyde vores tjenester, deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der optræder som såkaldte databehandlere for os. En databehandler er en virksomhed, der behandler informationerne for vores regning og i henhold til vores anvisninger. Vi har databehandlere, som hjælper os med:

 

Transporter (logistikfirmaer og speditører).

Betalingsløsninger (kortbetalingsfirmaer, banker og andre leverandører af betalingstjenester).

Markedsføring (print og distribution, sociale medier, mediebureauer eller reklamebureauer).

IT-tjenester (virksomheder der håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores IT-løsninger).

Når dine personoplysninger deles med databehandlere, sker det udelukkende til formål, som er forenelige med de formål, som vi har indsamlet oplysningerne til (f.eks. for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen). Vi kontrollerer alle databehandlere for at sikre, at de kan afgive tilstrækkelige garantier vedrørende personoplysningernes sikkerhed og fortrolighed. Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere, i kraft af hvilke de garanterer sikkerheden for de personoplysninger, som behandles, og påtager sig at følge vores sikkerhedskrav samt begrænsninger og krav vedrørende international overførsel af personoplysninger.

 

 

 

Virksomheder som er selvstændige dataansvarlige.

Vi deler også dine personoplysninger med visse virksomheder, som er selvstændige dataansvarlige. At virksomheden er selvstændig dataansvarlig betyder, at det ikke er os, som styrer, hvordan oplysningerne, der afgives til virksomheden, behandles.

 

Selvstændige dataansvarlige, som vi deler dine personoplysninger med, er:

 

Statslige myndigheder (politi, skattevæsen eller andre myndigheder), hvis vi er forpligtet til det

i henhold til lovgivningen eller ved mistanke om en forbrydelse.

 

Virksomheder der varetager generelle varetransporter (logistikfirmaer og speditører).

Virksomheder der tilbyder betalingsløsninger (kortbetalingsfirmaer, banker og andre leverandører af betalingstjenester).

Når dine personoplysninger deles med en virksomhed, som er selvstændig dataansvarlig, er den pågældende virksomheds integritetspolitik og håndtering af personoplysninger gældende.

 

Opbevaring

Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid end det er nødvendigt til de forskellige formål. Oplysningerne kan også blive gemt i den periode, som kræves i henhold til relevant lovgivning, f.eks. i 7 år for at opfylde krav i bogføringsloven. I øvrige tilfælde vil vi jævnligt gennemgå vores håndtering af personoplysninger. Vi kan for eksempel slette dine oplysninger, hvis du ikke har været i kontakt med os i lang tid. Du er velkommen til at kontakte os for at få information om de specifikke opbevaringsperioder til de forskellige formål.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få information om, hvilke personoplysninger der behandles hos os.

Du har ret til en gang om året at forlange et registerudtræk, hvor du kan se, hvilke personoplysninger vi har om netop dig.

Du har ret til at forlange at få rettet eventuelle forkerte registreringer om dig.

Du har ret til at blive slettet under disse forudsætninger:

Oplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, de er indsamlet til.

Hvis oplysningerne gemmes med dit samtykke, og du tilbagekalder samtykket.

Hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning, og der ikke er legitime grunde, som vejer tungere end din interesse.

Hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål.

Retten til at blive slettet gælder ikke, hvis vi ved lov (f.eks. bogføringsloven) er forpligtet til at beholde oplysningerne.

Du har ret til dataportabilitet (retten til at få dine personoplysninger flyttet), under forudsætning af at retsgrundlaget er samtykke eller aftale, og det du kan få ud er personoplysninger, som vedrører dig, som du selv har tilvejebragt, eller som er genereret af dine handlinger/aktiviteter.

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen, men ikke til at få begæringen opfyldt, hvis det er et krav, at behandlingen sker for at varen/tjenesten skal fungere.

Du har ret til at gøre indsigelse med behandlingen af en personoplysning, og vi vil så ophøre med behandlingen i den periode, hvor spørgsmålet undersøges.

Du har ret til at fremføre klager til en tilsynsmyndighed over behandlinger, som udføres af os.

Hvordan vi anvender cookies, og hvordan du selv styrer anvendelsen

Cookies er små tekstfiler bestående af bogstaver og tal, som sendes fra vores webserver og gemmes i din browser eller på din enhed. På vores websteder anvendes cookies til at give dig som bruger adgang til personlige indstillinger næste gang, du besøger siden med den samme browser. Vi registrerer også generel besøgsstatistik. Ingen statistik spores til en unik bruger. Undertiden anvendes den også for at målrette annoncer mod besøgende. Tredjepartsleverandører som Google og Webtraffic bruger cookies til at vise annoncer baseret på dine besøg på dette og andre websteder.

 

Du kan fravælge Webtraffics’ cookies ved at fjerne annoncecookies på: http://www.webtraffic.se/optout

Hvis du ikke vil tillade anvendelse af cookies, kan du blokere for cookies i din browser. Læs mere om, hvordan du gør det, under emnet Hjælp i din browser.

 

Bemærk at vi kun anvender cookies for at gøre tingene lettere for dig. Vælger du at blokere for gemning af cookies i din browser, kan vi ikke garantere, at vi kan yde dig den service, vi bestræber os på.

 

 

 

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?

Vi anvender IT-systemer til at beskytte personoplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Vi har truffet særskilte sikkerhedsforholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uberettiget behandling (såsom ulovlig adgang, bortkomst, ødelæggelse eller skade). Kun de personer, som rent faktisk har behov for at behandle dine personoplysninger for at vi skal kunne opfylde vores angivne formål, har adgang til dem.

 

Klager og tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at vi har håndteret dine personoplysninger på en fejlagtig måde, har du ret til at rette en klage til Datatilsynet, som er den tilsynsførende myndighed for behandling af personoplysninger.

 

Kontakt os

For yderligere information om håndtering af personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på dataskydd@astridlindgrensvarld.se eller vores omstillingsbord på +46 (0)492–79 800

 

Ændringer af denne integritetspolitik

Vi kan foretage ændringer i vores integritetspolitik. Den seneste version af integritetspolitikken offentliggøres på denne side. Ved opdateringer, som er af afgørende betydning for vores behandling af personoplysninger, vil du modtage information herom via vores hjemmeside og/eller via e-mail.

 

Integritetspolitikken er senest opdateret den 7. maj. 2018.

 

Cookies

Dette websted indeholder såkaldte cookies, der giver dig som besøgende adgang til forskellige funktioner eller tjenester på webstedet.

Ifølge loven om elektronisk kommunikation, som trådte i kraft den 25. juli 2003, skal alle, der besøger et svensk registreret websted med cookies, have information om:

  • at webstedet indeholder cookies, hvad disse cookies anvendes til, samt hvordan cookies kan undgås.

På dette websted anvendes cookies til at give brugeren adgang til personlige indstillinger næste gang, brugeren besøger webstedet med den samme browser. Vi registrerer også generel besøgsstatistik. Ingen statistik spores til en unik bruger. Undertiden anvendes den også for at målrette annoncer mod besøgende. Tredjepartsleverandører som Google og Webtraffic bruger cookies til at vise annoncer baseret på dine besøg på dette og andre websteder. Du kan fravælge Webtraffics’ cookies ved at besøge siden og fjerne annoncecookies på: http://www.webtraffic.se/optout

Hvis du ikke vil tillade anvendelse af cookies, kan du blokere for cookies i din browser. Læs mere om, hvordan du gør det, under emnet Hjælp i din browser. Vær opmærksom på at dette websted kun anvender cookies for at gøre tingene lettere for dig. Vælger du at blokere for gemning af cookies i din browser, kan vi ikke garantere, at vi kan yde dig den service, vi bestræber os på.